Een verfsysteem presteert alleen optimaal als de voorbehandeling en applicatie op de voorgeschreven wijze correct zijn uitgevoerd.

In dit verband voert het COT laboratorium regelmatig onderzoeken uit naar onder andere:

 • oppervlaktereinheid (visueel volgens ISO 8501 en ISO 8502 en bijvoorbeeld meten van chloride gehalte middels de Bressle test)
 • oppervlakteruwheid (ISO 8503; Ra en Rz waarden, Testex tape, roughness comparator)
 • karakterisering van straalgrit (ISO 11127; korrelgrootte verdeling, vochtgehalte, geleiding, oplosbare zouten, bulkdichtheid)
 • effect van voorbehandeling
 • chloridegehalte in beton
 • vochtgehalte
 • mengverhouding
 • verwerkbaarheid (met o.a. airless of luchtspuit)
 • overspray
 • droogtijden
 • potlife (ISO 9514)
 • verbruik
 • streperigheid
 • schroeien
 • orange peel effect
 • zakkers

Het COT laboratorium heeft een eigen applicatie ruimte om panelen voor de diverse testen te vervaardigen. Kwast en rolapplicatie mogelijkheden, luchtspuit en airless spuit apparatuur zijn aanwezig (pomp 1:66).

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,