Voor de ondergronden hout en beton kunnen ook vele testen voor verven en verfverwante producten worden uitgevoerd. Ook diverse andere materialen worden getest. Enkele mogelijkheden zijn:

Verven

 • Beoordelingsgrondslag dekkende grondverfsystemen voor hout (SKH 99-02)
 • Beoordelingsgrondslag transparante filmvormende coatings op hout (SKH 00-01)
 • Keuringen volgens COT Kwaliteitsomschrijvingen
 • Fysische eigenschappen
 • Vloeistofdichte vloeren: coatings voor vloeistofdichte vloeren (CUR aanbeveling 64)
 • Waterdampdoorlatendheid (DIN 53122, ISO 7783-2)
 • Waterdoorlatendheid (EN 1062-3)

Kitten

 • Kitten (ISO 11600)

Vulmiddelen

 • Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen (SKH 02-03)

Lijmen

 • Kwaliteit/verlijming plaatmaterialen (EN 314-1)
 • BRL 2339 voor lijmen voor niet dragende toepassingen
 • Wegzakken van tegels (NEN-EN 1308)
 • Afschuifsterkte van tegellijm (NEN-EN 1324)
 • Verwerkbare tijd van tegellijm (NEN-EN 1346)

Voegmiddelen en egaliseercement

 • Druksterkte (NEN-EN 196-1)
 • Hechtsterkte (NEN-EN 1348, ISO 4624)
 • Waterdoorlatendheid (NEN-EN 12808)
 • Krimp (NEN-EN 12808)

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,