Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)

Een Atomaire Absorptie Spectrofotometer is een chemisch analyse apparaat dat in een oplossing de aanwezigheid en de concentraties van vele metalen kan bepalen. De methode is gebaseerd op basis van absorptie van hoog energetische straling in een atoom, die voor elk metaal bij een specifieke golflengte plaatsvindt.

Voor deze methode komen alle metalen die in pigmenten of andere stoffen aanwezig kunnen zijn in aanmerking, van calcium, magnesium en aluminium, tot zink, ijzer en barium, maar ook de zware metalen als lood, kobalt, nikkel, cadmium, arseen, chroom, etc.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,