Het laboratorium kan analyses uitvoeren van verf en verfverwante producten. Het is daartoe uitgerust met diverse apparatuur, waar onder een FT-IR (Fourier Transformatie InfraRood) spectrofotometer voor de bepaling van bindmiddelen, een UV-VIS spectrofotometer voor de bepaling van het titaandioxide gehalte, een AAS (Atomaire Absorptie Spectrofotometer) voor het bepalen van pigmenten en vulstoffen, een GC-MS (Gas Chromatograaf – Massa Spectrofotometer) voor o.a. het bepalen van oplosmiddelen en PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en diverse kleinere meetapparaten.

Verder worden grootheden als de zand/cement factor, het aminegetal, het epoxygetal, het zuurgetal en het hydroxylgetal van bindmiddelen/verven gemeten. Volumevast bepalingen worden uitgevoerd volgens ISO 3233 en ASTM D2697. Daarnaast worden emissiemetingen gedaan bij verven en plaatmaterialen (o.a. formaldehyde). Voor fysische parameters die vaak in combinatie met chemische analyses worden bepaald (dichtheid, viscositeit, maalfijnheid, potlife, droging), zie ook Fysische eigenschappen.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,