Kwaliteitsomschrijvingen

In het verleden zijn in samenwerking met betrokken marktpartijen kwaliteitsomschrijvingen ontwikkeld om de geschiktheid van verven en verwante producten voor bepaalde toepassingen aan te geven. In een kwaliteitsomschrijving (vaak afgekort als KO) gaat het om prestaties die van de producten en systemen verwacht mogen worden qua duurzaamheid en verwerking (onder andere droogtijden, overschilderbaarheid, viscositeit), maar ook worden er eisen gesteld aan fysische en chemische eigenschappen zoals elasticiteit, hechting, dekking, hardheid en indien van toepassing, chemicaliënbestandheid, wateropname, waterdampdoorlatendheid, corrosiewering, etc.

In de kwaliteitsomschrijvingen gaat het dus niet alleen om producteigenschappen; verschillende eigenschappen waaronder de belangrijkste, de duurzaamheid, worden van het complete systeem bepaald. Dit kan middels snelverweringstesten in het laboratorium en/of veldproefexpositie.

Kwaliteitswaarborgsysteem

COT toetst of verven of verwante producten aan de eisen in de kwaliteitsomschrijving voldoen. De fabrikant of leverancier kan een goedgekeurd product vervolgens laten opnemen in een kwaliteitswaarborgsysteem. Dit betekent dat door middel van een jaarlijkse confirmatiekeuring wordt gecontroleerd of het product/systeem nog steeds aan de bij de ingangskeuring vastgestelde eisen voldoet. Is dit het geval, dan krijgt de fabrikant voor het product weer een COT-certificaat.

Het COT-certificaat voor verfproducten, kitten en pleisters wordt uitgegeven om het minimale kwaliteitsniveau van deze producten voor bepaalde toepassingen aan te geven. De afnemer van deze producten is op deze manier verzekerd van producten en systemen van voldoende kwaliteit. De producent is op zijn beurt beschermd tegen niet te realiseren of onverantwoorde eisen van opdrachtgevers.

Er zijn circa 140 Kwaliteitsomschrijvingen (KO’s). Het gaat hierbij om kwaliteitsomschrijvingen van producten voor op hout, beton en staal, zoals houtreparatiemiddelen, grondverven, overgrondverven, primers, lakken, vernissen, beitsen, muurverven, dekverven, (spuit)pleisters, kitten, etc.

Diverse organisaties, zoals grote industrieën, STABU, architecten en woningcorporaties, hebben de kwaliteitsomschrijvingen in hun bestekken of werkomschrijvingen voor schilderwerk opgenomen.

Kwaliteitsomschrijvingen

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,