De volgende cyclische verouderingstesten kunnen door het laboratorium in klimaatkasten worden uitgevoerd:

  • De ageing test volgens ISO 20340 (of NORSOK), de artificial ageing test voor pipelines volgens ISO 15741, ISO 11997-2 en diverse ASTM normen.
  • De ageing test van ISO 20340 duurt 25 weken en heeft een cyclus van 3 dagen QUV (wisselend 4 h belichting (met UVA) bij 60 °C en 4 h condens bij 50 °C), 3 dagen neutrale zoutsproei (ISO 9227) en 1 dag expositie bij -20 °C.
  • De ISO 11997-2 is een testmethode om de weerstand van coatings te bepalen in een gedefinieerde cyclus van nat (zoutsproei) / droog/ condens / UV licht.
  • De ASTM G85 beschrijft 5 varianten, waaronder corrosie-wisseltesten, alle voeren wij uit.
  • Cyclische testen met variaties in temperatuur van -40 °C tot + 180 °C en RV in een range van 0 tot 100 % kunnen ook door het COT worden uitgevoerd.

Indien andere normen of specificaties gewenst zijn kunt u contact met het COT opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,