De Kesternichtest volgens ISO 3231 (of ASTM G87) is een condenswisseltest in een zuur milieu. In de gesloten testkast waarin de monsters worden geëxposeerd, heerst gedurende de eerste 8 uur van een etmaal een atmosfeer van 100 % relatieve luchtvochtigheid bij een temperatuur van 40 °C waaraan bij aanvang een bepaalde hoeveelheid SO2 (zwaveldioxide) wordt toegevoegd. Na deze 8 uur wordt de kast ontlucht, gaat de verwarming uit en blijven de monsters voor de volgende 16 uur bij kamertemperatuur en heersende RV staan. Hierna wordt de condens/temperatuur/SO2 atmosfeer weer opgebouwd en herhaalt de testcyclus zich weer gedurende de volgende 24 uur. Dit gaat zo door tot het aantal cycli dat is vereist. Dat kan variëren van 2 tot 50 of meer.

De Kesternich test komt men tegen in diverse normen en specificaties zoals Qualicoat voor gepoedercoat aluminium, Qualisteelcoat, specificaties voor bouten en schroeven, maar ook in diverse specificaties van coilcoatsystemen en van lakken voor op auto’s en verkeersobjecten.

In de Kesternichkast worden ook varianten van de test uitgevoerd met inblazen van andere gassen (bijvoorbeeld CO2 of NH3) en handhaven van andere temperaturen.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,