Kathodische beschermingstesten of cathodic disbondment tests (CD tests) kunnen volgens diverse normen worden uitgevoerd.

Een norm die heel veel wordt gevolgd is ISO 15711, die standaard 25 weken wordt doorgezet. Daarnaast zijn er een aantal ASTM normen als ASTM G8, ASTM G42 of ASTM G95 of hiervan afgeleide specificaties, waarvan de duur kan variëren; 24 uur, 48 uur, 30 dagen en 90 dagen zijn veel voorkomende testtijden. De temperaturen die hierbij worden gevraagd variëren van kamertemperatuur tot meer dan 100 °C.

De NORSOK system 7C specificatie kent CD testen voor 3 temperaturen/temperatuurranges. De standaard is 6 maanden bij kamertemperatuur, maar daarnaast is er de test van 4 weken bij een temperatuur tussen 50 en 100 °C en de derde optie is de hoge temperatuur HTCD test, 4 weken testen bij een temperatuur van tussen de 100 en 180 °C. Over het testpaneel staat een temperatuur gradiënt van maximaal 150 graden Celsius. Het COT laboratorium heeft in 2014 een testopstelling voor deze hoge temperatuur HTCD test gebouwd.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27,