COT21-0008-DOC

Een klacht indienen over COT bv
U kunt klachten over COT bv indienen via telefoonnummer 023-5319544 (of vanuit het buitenland + 31 23-5319544).

Wilt u schriftelijk een klacht indienen? Dit kan op 2 manieren:
• E-mail of brief

Een schriftelijke klacht kunt u indienen via het contactformulier. Maak bij ‘Onderwerp’ duidelijk dat het om een klacht gaat. Of stuur een brief met uw klacht naar COT bv.


Bij een schriftelijke klacht verzoeken wij u uw telefoonnummer te vermelden. Dan kunnen wij eventueel nadere informatie bij u inwinnen of eventuele onduidelijkheden wegnemen.

Behandeling van uw klacht
Zowel mondelinge als schriftelijke klachten moet COT bv zorgvuldig afdoen. Wat dit precies betekent, verschilt van geval tot geval. COT bv kan bijvoorbeeld telefonisch contact met u opnemen om de kwestie op te helderen. Dit kan voldoende zijn om de klacht af te handelen, maar alleen als dit naar uw tevredenheid gebeurt.


Formele proces
Het proces houdt het volgende in:


• U krijgt binnen 1 week een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw klacht.
• Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.
• Zowel de klager als de beklaagde krijgt gelegenheid om gehoord te worden, tenzij de klager aangeeft dit niet te willen.


Wilt u onze klachtenprocedure inzien, kan deze u op verzoek worden toegezonden.