Onafhankelijk advies, onderzoek en management voor de bouw en industrie

IFO-COT, een combinatie van IFO (Instituut voor Oppervlaktetechniek) en COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch advies), is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor de bouw en industrie. Het laboratorium en de adviesgroep hebben meer dan 75 jaar ervaring in het inspecteren, testen en adviseren met betrekking tot coatings, constructies en bouwmaterialen. IFO-COT adviseert en begeleidt opdrachtgevers uit de vastgoed- en de civiele, industriële en maritieme sector op een praktische en resultaatgerichte manier. Met 20 ervaren vakmensen en diverse certificeringen staan wij voor 100 % onafhankelijk onderzoek en advies.

Onze deskundige medewerkers kunnen u van dienst zijn op onder andere de volgende gebieden:

 • Onderzoek en expertise
 • Laboratoriumtesten
 • Coating-inspecties
 • Conditieopname
 • Onderhoudsadvisering
 • Opstellen van onderhoudsbestek
 • Project- en procesmanagement
 • Kwaliteitskeuringen
 • Presentaties/trainingen

.
.
.
Beleidsverklaring

IFO-COT is een klantgerichte organisatie. Dit betekent dat wij ons richten op de vraagstelling van onze klanten en deze verwoorden in onze opdrachtbeschrijving. Het resultaat van onze inzet wordt getoetst aan deze opdrachtbeschrijving.  Het kwaliteitszorgsysteem en de kennis en kunde van de medewerkers waarborgen de kwaliteit van het resultaat en daarmee de tevredenheid van onze opdrachtgevers.

Onze adviezen en conclusies zullen ten alle tijden onafhankelijk, integer, transparant onderbouwd en op grond van de huidige stand der techniek worden opgesteld.

De directie is zich er van bewust dat bij bepaalde onderzoeken/adviezen het resultaat soms niet strookt met het bedrijfsbelang van onze opdrachtgever. Wij beschouwen in dergelijke situaties dit niet als een ‘ontevreden klant’, maar als een opdrachtgever die vanuit een voor hem nieuwe situatie zelf maatregelen kan nemen om herhaling of vervolgschade te voorkomen.

De directie van IFO-COT verklaart dat zij van haar medewerkers verwacht voor zichzelf, voor directe collega’s en voor derden veilig en milieu-sparend te werken. De directie onderschrijft het binnen IFO-COT ontwikkelde ARBO en Milieu beleid, welke is vastgelegd in de interne procedures. Dit beleid is een onderdeel van het algemene organisatiebeleid. De ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van het ARBO en Milieu beleid is gericht op het optimaliseren van de aspecten gezondheid, veiligheid en welzijn. Het beleid heeft een continue karakter en kan ten alle tijden worden aangepast/verbeterd. De doelstelling van dit beleid zijn gericht op:

 • het streven naar een veilige arbeidssituatie, voor zowel medewerkers van IFO-COT als voor derden;
 • het streven naar een goede (preventieve) bescherming van de gezondheid;
 • het streven naar welzijnsbevorderende werkwijzen en werkomstandigheden;
 • het sterven naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu
 • het voorkomen van materiële en milieuschade.

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat

Slechte hechting van verf

Het COT wordt als onafhankelijke partij vaak gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van slecht hechtende verfafwerkingen. Slecht hechtende verflagen manifesteren zich bijvoorbeeld als barst- en bladdervorming, buitensporige slijtage (onthechting). Vloercoating- en muurverfsystemen