Projectondersteuning

Deskundige medewerkers adviseren opdrachtgevers over de onderhoudssituatie van het schilderwerk. Hierbij wordt de conditie en het herstel van de ondergrond, zoals hout, beton, metaal en metselwerk betrokken. Er wordt geadviseerd in materiaalgebruik en het optimaliseren van detailleringen, het stellen van prioriteiten en een toekomstige technische en organisatorische onderhoudsstrategie.

Desgewenst wordt het uitgebrachte advies verder uitgewerkt in een plan van aanpak inclusief het opstellen van een verftechnisch bestek, een begroting en kunnen de werkzaamheden worden aanbesteed. De organisatie van complete onderhoudsprojecten behoren tot onze werkzaamheden. Dit impliceert de begeleiding, kwaliteits- en financiële controle tot en met de oplevering van projecten. Deze activiteiten kunnen ook afzonderlijk door het COT worden uitgevoerd.

Steeds meer woningbouwverenigingen gaan over tot het aanbesteden van resultaatgerichte onderhoudswerkzaamheden (RGS of RVGO). Als onafhankelijke organisatie kan het COT prestatiekeuringen verrichten en uw organisatie adviseren hoe de controle over uw vastgoed in uw handen blijft.

Onder de opdrachtgevers van het COT bevinden zich o.a. woningbouwverenigingen, gemeentelijke instellingen en verenigingen van eigenaren, maar ook ziekenhuizen, zorginstellingen en beheerders van scholen en commercieel vastgoed mogen wij tot onze opdrachtgevers rekenen.

Schade expertise

Ervaren adviseurs richten zich op de kwaliteit van de ondergrond en het schilderwerk, of de oorzaak van de gebreken die zijn ontstaan. Schade expertise begint bij onafhankelijk en gedegen onderzoek. Hierbij worden tal van voorkomende schades in uiteenlopende vormen onderzocht zoals bijv. houtrotschades, betonaantasting, corrosieschades en/of gebreken in het verfsysteem in de vorm van bijv. onthechting, bladdervorming en aantasting door verschillende omgevingsinvloeden. De adviseurs garanderen u een vakkundige analyse van de aard, omvang en intensiteit van de schade. Voor diverse onderzoeken kan eveneens gebruik worden gemaakt van het COT laboratorium.

Afzonderlijke partijen kunnen het COT opdracht geven voor deze werkzaamheden.

Onder de opdrachtgevers van het COT bevinden zich beheerders en eigenaren van vastgoed maar ook rechtbanken, waarbij onze adviseurs als deskundige optreden, advocaten kantoren en (rechtsbijstand) verzekeraars.

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat

Slechte hechting van verf

Het COT wordt als onafhankelijke partij vaak gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van slecht hechtende verfafwerkingen. Slecht hechtende verflagen manifesteren zich bijvoorbeeld als barst- en bladdervorming, buitensporige slijtage (onthechting). Vloercoating- en muurverfsystemen