adviesgroep

Home»adviesgroep»

Witnessing spuitapplicatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan coatings (bijvoorbeeld in de olie en gas industrie). Om te kunnen voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau is ook de kwaliteit van de applicatie van steeds groter belang geworden. Voorschriften en eisen voor de applicatie worden omschreven in normen zoals Norsok M501, ISO 20340, IMO en Shell DEP. Deze normen dienen

Autoclaaf testen

De laatste jaren neemt de vraag naar verftesten onder hoge druk en temperatuur in combinatie met corrosieve gassen toe. In diverse normen en specificaties, zoals bijvoorbeeld ISO 15741, EN 10289,EN 10290, ARAMCO 09-SAMSS-067 APCS 27, NACE TM0185 of diverse Shell DEP’s worden meetresultaten van autoclaaftesten geëist. Het laboratorium maakt gebruik van autoclaven welke toegepast worden

Ga naar de bovenkant