Project ondersteuning metaalconservering

Deskundige NACE en FROSIO gecertificeerde adviseurs geven advies bij metaalconservering . Onze medewerkers kunnen voor u de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het opstellen een advies bij metaalconservering zoals de wijze van voorbehandeling en een coating-advies.
  • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles tijdens de conserveringswerkzaamheden.
  • Het opstellen van rapporten en bezoekverslagen.

IFO-COT is breed inzetbaar. Er worden werkzaamheden uitgevoerd bij nieuwbouw projecten zoals windmolen parken maar ook tijdens onderhoud van bijvoorbeeld stalen bruggen. Indien wenselijk geacht kan IFO-COT aanwijzingen geven aan personeel of overige betrokken partijen om uw project gezamenlijk tot een goed einde te brengen. De projecten kunnen tijdelijk zijn maar ook langdurig van aard zijn. Er worden zowel eerste-, tweede- en derdelijns keuringen uitgevoerd.

Schade expertise

De ervaren adviseurs zijn breed inzetbaar voor schade onderzoek. IFO-COT wordt regelmatig ingeschakeld bij geschillen tussen opdrachtgevers, applicateurs en verfleveranciers over de geleverde kwaliteit bij conserveringswerkzaamheden. Op locatie wordt expertise onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van gebreken vast te stellen. Daarnaast kan het IFO-COT laboratorium ingeschakeld worden voor het uitvoeren van aanvullend laboratoriumonderzoek.

Onder de opdrachtgevers van IFO-COT bevinden zich aannemers, gemeenten, overheidsinstellingen zoals Rijkswaterstaat maar ook advocaten kantoren, (rechtsbijstand) verzekeraars en rechtbanken waarbij onze adviseurs als deskundige optreden.

Klaar voor de (her)start!

Begin 2022 heeft IFO haar business uitgebreid. Naast Duitsland, China en Dubai heeft IFO nu ook een laboratorium in Nederland. Dat lab opereert onder de naam IFO-COT (voorheen bekend als COT, Centrum voor Onderzoek en

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat