Projectondersteuning

Deskundige adviseurs adviseren opdrachtgevers over bouwkundig onderhoud en renovatie. Hierbij kan de bestaande conditie van zowel hout, beton, metaal en metselwerk onderdelen van vloer tot dak,  worden vastgesteld. Er wordt geadviseerd in materiaalgebruik, optimaliseren van detailleringen, het stellen van prioriteiten en een toekomstige technische en organisatorische onderhoudsstrategie.

Desgewenst implementeert het IFO-COT het uitgebrachte advies. Hierbij organiseert en begeleidt IFO-COT complete onderhoudsprojecten waar de volgende onderdelen van toepassing kunnen zijn:

  • Conditieopname of onderzoek
  • Plan van aanpak
  • Kostenraming
  • Onderhoudsbestek
  • Aanbesteding
  • Begeleiding van de werkzaamheden (kwaliteits- en financiële controle)
  • Oplevering

Schade expertise

Ervaren adviseurs richten zich op diverse bouwkundige schades aan bouwwerken. Schade expertise begint bij onafhankelijk en gedegen onderzoek. Hierbij worden tal van voorkomende schades in uiteenlopende vormen onderzocht zoals lekkageverschijnselen, scheurvorming en onthechtingen van bouwmaterialen. Onze adviseurs bieden u een vakkundige analyse van de aard, omvang en intensiteit van schades en omschrijven de bevindingen in overzichtelijke schaderapporten. Voor de diverse onderzoeken kan eveneens gebruik worden gemaakt van het IFO-COT laboratorium.

Onder de opdrachtgevers van IFO-COT bevinden zich beheerders en eigenaren van vastgoed maar ook advocaten kantoren, (rechtsbijstand) verzekeraars en rechtbanken waarbij onze adviseurs als deskundige optreden.

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat

Slechte hechting van verf

Het COT wordt als onafhankelijke partij vaak gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van slecht hechtende verfafwerkingen. Slecht hechtende verflagen manifesteren zich bijvoorbeeld als barst- en bladdervorming, buitensporige slijtage (onthechting). Vloercoating- en muurverfsystemen