COT overgenomen door IFO Netherlands

Januari 2022, Haarlem Vrijdag 14 januari jl heeft IFO Netherlands het bedrijf COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch advies) in Haarlem overgenomen. Beide bedrijven hebben een overlapping in activiteiten en voor zowel IFO als COT is het een waardevolle uitbreiding. Hiermee heeft IFO nu een eigen laboratorium in Nederland en is COT onderdeel geworden van

Een defect poets je niet weg

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de frequentie ervan. Oftewel, gebruikers of beheerders schieten tekort. Maar volgens de opstellers van dit opiniestuk zit het vaak anders, en

Garantie op schilderwerk

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat het schilderwerk toch (veel) sneller gebreken is gaan vertonen dan op basis van garantie-afspraken werd voorspeld. Opdrachtgevers zoals particulieren, VvE’s,

Slechte hechting van verf

Het COT wordt als onafhankelijke partij vaak gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van slecht hechtende verfafwerkingen. Slecht hechtende verflagen manifesteren zich bijvoorbeeld als barst- en bladdervorming, buitensporige slijtage (onthechting). Vloercoating- en muurverfsystemen kunnen soms van de ondergrond worden losgetrokken als afstripbaar behang. In veel gevallen komen deze klachten bij het COT terecht

Vastgoed onderhoud

Uitdrukkingen voor het onderhouden van vastgoed zijn aan verandering onderhevig. Onderhoudsbeleid gebaseerd op prestatiecontracten, ketenpartners, resultaatgericht vastgoedonderhoud en/of regisserend opdrachtgeverschap staan, naar het zich laat aanzien, voor steeds beter en efficiënter onderhoud met (nog) lagere onderhoudskosten. De ultieme oplossingen voor vastgoedbeheerders in een voortdurende zoektocht naar budgetzekerheid en een gegarandeerde kwaliteit! In grote lijnen komt

Hechting van verf

Het meten van de hechting van verf op een ondergrond kan aan de hand van diverse normeringen worden uitgevoerd. Het resultaat zou een helder en reproduceer antwoord moeten geven op de vraag of een verfsysteem wel of niet voldoende hecht aan een ondergrond. Dit blijkt echter niet eenvoudig. De diverse genormeerde testmethoden leveren nogal wisselende

Badkamer in één dag

In september 2016 heeft Woningcorporatie Mitros de internationale “badkamer in één dag -challenge” gelanceerd. In een wereldwijde expeditie is gezocht naar een doorbraak in renovaties. De doelstelling is renovaties sneller, beter en goedkoper te maken. Eén van de meest ingrijpende onderdelen van een renovatie in bewoonde toestand is de badkamer. Uit 32 inzendingen uit binnen-

Onderzoek gevelbekleding

Onderzoek gevelbekleding: Voor een projectontwikkelaar van een nieuwbouwcomplex doet het COT een onderzoek naar gevelbekleding. De cement gebonden gevelbekleding is toegepast bij eengezinswoningen. Omdat de gevelbekleding alleen leverbaar was in standaard RAL kleuren en een aantal NCS kleuren, is er een verfsysteem in een andere kleurstelling aangebracht op de onbehandelde gevelbekleding. Door de betrokken verffabrikant is

Onderzoek naar oorzaak verfschade

Voor een ontwikkelaar van een groot vakantiepark in Nederland, heeft het COT een expertise onderzoek uigevoerd, naar de gebreken die opgetreden zijn in en op de voordeuren van vakantiewoningen. Deze deuren zijn samengesteld uit multiplex met een planken profilering. Er is delaminatie (scheurvorming) in de ondergrond van veel voordeuren opgetreden en rond deze gebreken bladdert

Witnessing spuitapplicatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan coatings (bijvoorbeeld in de olie en gas industrie). Om te kunnen voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau is ook de kwaliteit van de applicatie van steeds groter belang geworden. Voorschriften en eisen voor de applicatie worden omschreven in normen zoals Norsok M501, ISO 20340, IMO en Shell DEP. Deze normen dienen

Ga naar de bovenkant