Het COT wordt als onafhankelijke partij vaak gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van slecht hechtende verfafwerkingen. Slecht hechtende verflagen manifesteren zich bijvoorbeeld als barst- en bladdervorming, buitensporige slijtage (onthechting). Vloercoating- en muurverfsystemen kunnen soms van de ondergrond worden losgetrokken als afstripbaar behang. In veel gevallen komen deze klachten bij het COT terecht in de zeer stellige overtuiging dat de schilder het niet goed heeft gedaan. In sommige gevallen is dat ook het geval. In een groot aantal gevallen komen er toch echt andere oorzaken om de hoek kijken.

Een veel voorkomend probleem is bijvoorbeeld het hechtingsgedrag van muurverf op gepleisterde wanden. Sinds we het behang en granol achter ons hebben gelaten heeft een (spiegel) gladde geschilderde muurafwerking de voorkeur gekregen. De ondergrond moet daartoe gladgepleisterd worden met – in de meeste gevallen – een gipspleister. De samenhang (interne treksterkte) van gipsgebonden pleistermaterialen varieert enorm. Het gladpleisteren gaat daarnaast veelal gepaard met het opnieuw natmaken van nog niet volledig gedroogde pleisterlagen waarna deze door de stukadoor weer één of zelfs meerdere malen worden glad getrokken met de zacht gemaakte gipsbovenlaag (gips slurrie). Een zwak gipspleister, in combinatie met deze opgedroogde gips slurrie op het oppervlak, is desastreus voor de hechting van verdere verfafwerkingen. Veelal wordt er vanuit gegaan dat het toepassen van een voorstrijkmiddel of fixeermiddel wel voldoende zou kunnen zijn om deze onsamenhangende en poederende ondergronden te corrigeren. Het is echter uitgesloten dat op dergelijke ondergronden een voldoende hechtend verfsysteem kan worden aangebracht. Het afwerksysteem – inclusief één of ander voorstrijkmiddel – is niet in staat om het poederende en onsamenhangende oppervlak voldoende te binden. De muurverflaag ligt als het ware los op een onsamenhangende en poederende gipslaag en kan daar makkelijk van worden losgetrokken. Aan de achterzijde van de onthechte verflaag bevindt zich dan een deel van de poederende toplaag.

Voor het voor- en afwerken van diverse ondergronden bestaan veel verschillende soorten verfproducten, gefabriceerd door veel verschillende fabrikanten. Hoe staat het met de overschilderbaarheid van deze producten? We gaan er maar vanuit dat het toepassen van een gerenommeerd verfproduct op bijvoorbeeld een fabrieksmatig aangebracht verfsysteem – uiteraard met de juiste voorbehandelingen – per definitie gaat leiden tot een correcte hechting. Met name fabrieksmatig aangebrachte (grond) verfproducten bestaan er in vele soorten, samenstellingen en kwaliteiten. Het overschilderen van deze ondergronden met gangbare verftypen blijkt niet altijd te leiden tot een goede hechting. Uit onderzoek is gebleken dat sommige combinaties een problematisch hechtingsgedrag vertonen. Het beoordelen van de overschilderbaarheid van verschillende verfproducten maakt helaas geen deel meer uit van testen. Het hechtingsgedrag tussen verschillende verfproducten, fabrikanten en/of ondergronden blijkt daarmee geen zekerheid. Tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers gemaakte prestatieafspraken over bijvoorbeeld de hechting resulteert dan vaak in discussies.

Een belangrijke kwalitatieve eigenschap van een verfproduct is een blijvend goede hechting na het bevochtigen van het oppervlak. Het COT wordt soms gevraagd te beoordelen wat de oorzaak is van opvallende onthechtingsverschijnselen op bijvoorbeeld versteknaden, liggend werk, randen van multiplex boeidelen, rond bevestigingsmaterialen enz. Uit in het COT-laboratorium uitgevoerde testen blijkt dat de hechting van sommige verfproducten dramatisch afneemt na bevochtigen. Op meest vochtbelaste plekken in het werk komt dit slechte hechtingsgedrag dan naar voren als blaren en bladders enz.. Geen gebreken die het gevolg zijn van slecht schilderwerk maar van verfproducten die eigenlijk niet geschikt zijn voor buitentoepassing!

Hechting lakverf op fabrieksmatig aangebrachte grondverf. Droog 6A en 6B en hechting na 1 uur benatten 6C en 6D