In september 2016 heeft Woningcorporatie Mitros de internationale “badkamer in één dag -challenge” gelanceerd. In een wereldwijde expeditie is gezocht naar een doorbraak in renovaties. De doelstelling is renovaties sneller, beter en goedkoper te maken. Eén van de meest ingrijpende onderdelen van een renovatie in bewoonde toestand is de badkamer. Uit 32 inzendingen uit binnen- en buitenland zijn uiteindelijk een tweetal finalisten gekozen. Beide finalisten hebben in juni 2017 hun inzending in de praktijk gebracht.

Het COT is door Mitros gevraagd om de uitvoering van deze pilotprojecten badkamer in één dag te monitoren en te beoordelen. De uitdaging voor de finalisten bestond uit het slopen van het bestaande sanitair, het aanbrengen van geprefabriceerde onderdelen en natuurlijk het “opleveren” binnen een dag. Het bewijs dat het kan, is geleverd. De doordachte ontwerpen en werkwijzen zijn opmerkelijk te noemen. Beide finalisten zien naar aanleiding van de pilotprojecten echter nog verbeterpunten. Uiteindelijk zullen definitieve uitvoeringen nog worden getest in bewoonde situaties. Aan het COT is de vraag gesteld om de  uiteindelijke ontwerpen aanvullend te testen op onder andere duurzaamheid en kwaliteit. Hoe die testen er precies uit zullen gaan zien en welke (combinaties van) materialen zal nog worden vastgesteld. Het uiteindelijke resultaat hangt ook samen met nog uit te voeren aanpassingen en verbeteringen.

Voor meer informatie kunt u ook de site van Mitros bezoeken via deze link: Badkamer Challenge Mitros