Voor een ontwikkelaar van een groot vakantiepark in Nederland, heeft het COT een expertise onderzoek uigevoerd, naar de gebreken die opgetreden zijn in en op de voordeuren van vakantiewoningen. Deze deuren zijn samengesteld uit multiplex met een planken profilering. Er is delaminatie (scheurvorming) in de ondergrond van veel voordeuren opgetreden en rond deze gebreken bladdert het verfsysteem af. De deuren zijn ongeveer 4 jaar geleden geplaatst en het verwijt van de fabrikant/leverancier van de deuren was dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Een aantal voordeuren zijn ongeveer een half jaar geleden hersteld, maar de gebreken zijn inmiddels weer teruggekomen. Tijdens het onderzoek in het werk is vastgesteld dat de randen van de plankenprofilering scherpe kanten vertonen en dat de toplaag van het fineer rond de scheurvorming plaatselijk is onthecht. Er is echter geen achterstallig onderhoud van het verfsysteem geconstateerd. De hechting van het verfsysteem is goed en er is geen opmerkelijk glansverlies of afpoederen van het verfsysteem geconstateerd. De gebreken in het verfsysteem zijn vooral op scherpe randen en rond scheurvorming opgetreden. Tijdens het onderzoek zijn er monsters getrokken voor nader laboratoriumonderzoek naar de laagdikte van het verfsysteem en de kwaliteit van de verlijming van het triplex. In het laboratorium van het COT is vastgesteld dat de droge verflaagdikte op het vlakke gedeelte van de deur overeenkomt met de laagdikte van het verfsysteem die is opgeven in het bestek. Alleen op de scherpe randen is aanmerkelijk minder laagdikte aanwezig. Zonder dat de kwaliteit van de verlijming van het triplex is onderzocht kan al worden gesteld dat de gebreken die zijn geconstateerd niet worden veroorzaakt door achterstallig onderhoud. De gebreken zijn ontstaan door een onvoldoende kwaliteit van de verlijming in combinatie met de detaillering (scherpe randen) van de voordeuren. In overleg met de opdrachtgever is daarom besloten om geen verder laboratoriumonderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van de verlijming.