Er worden steeds hogere eisen gesteld aan coatings (bijvoorbeeld in de olie en gas industrie). Om te kunnen voldoen aan het gevraagde kwaliteitsniveau is ook de kwaliteit van de applicatie van steeds groter belang geworden. Voorschriften en eisen voor de applicatie worden omschreven in normen zoals Norsok M501, ISO 20340, IMO en Shell DEP. Deze normen dienen nauwlettend opgevolgd te worden door het applicatiebedrijf. Dit vraagt een behoorlijke kennis van het applicatiebedrijf maar ook van de individuele applicateur (spuiter). Om te beoordelen of de voorgeschreven normen worden opgevolgd dient de wijze van applicatie en de applicatie omstandigheden door een onafhankelijke partij (NACE of Frosio gecertificeerde inspecteur) te worden gecontroleerd en te worden vastgelegd in een rapport. Tijdens deze inspecties worden onder andere de reinheid en ruwheid van het gestraalde oppervlak en de natte en droge laagdiktes van de afzonderlijke coatinglagen gemeten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke applicatie dienen zogeheten testplaten te worden gespoten, waarop na voldoende droging hechtingstesten worden uitgevoerd. Indien de testpanelen voldoen aan de specificaties dan kan de individuele applicateur voor het betreffende coatingsysteem gecertificeerd worden. Het COT voert regelmatig dergelijke inspecties uit bij bedrijven.