Na de overname door IFO Netherlands zijn we afgelopen maanden druk bezig geweest met nieuwe systemen, procedures en een herinrichting van het lab. Begin volgend jaar komt er een heropening en in aanloop daarnaartoe willen we graag iets speciaals doen voor onze klanten. Daarom:

==Alle orders voor het laboratorium die voor Kerst geplaatst worden kunnen rekenen op 10-20% extra korting!==

COT overgenomen door IFO Netherlands

25 januari 2022|0 Comments

Januari 2022, Haarlem Vrijdag 14 januari jl heeft IFO Netherlands het bedrijf COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch advies) in Haarlem overgenomen. Beide bedrijven hebben een overlapping in activiteiten en voor zowel IFO als COT

Een defect poets je niet weg

15 januari 2018|0 Comments

Regelmatig ontstaat in de bouw en (proces)industrie discussie over de levensduur van verfsystemen op metalen elementen. Bij schades en claims concentreert zich dat veelal op het al dan niet reinigen van het systeem en de

Garantie op schilderwerk

27 oktober 2017|0 Comments

Het COT wordt regelmatig geconfronteerd met discussies tussen opdrachtgevers en schildersbedrijven over de teleurstellende staat waarin het schilderwerk (in de staalwereld: de conservering) zich bevind. Voor opdrachtgevers bestaat de teleurstelling dan uit het feit dat